4.3. Підрядки

Для того, щоб одержати частину рядка (підрядок) з іншого більшого рядка можна скористатися методом substring(pos1, pos2) класу String. Наприклад:

1
2
3
String greeting = "Hello"; 
String s=greeting.substring(0,3); 
//скопіювати з greeting символи з 0 до 3, тобто 0, 1 та 2 – “Hel”

В результаті було скопійовано перших три символи. Символи в рядку нумеруються починаючи з нуля. Можна розрахувати довжину отриманого рядка: pos2-pos1. В даному випадку 3-0=3;

Як вже згадувалось ми, не можемо змінювати рядки. Тому, якщо ми, наприклад, захочемо змінити рядок Hello на Help без застосування додаткової змінної, можна скористатися методом substring() та оператором конкатенації «+»:

1
2
// утворення слова Help 
greeting = greeting.substring(0, 3) + "p!";