5. Об'єкти та об'єктні змінні

Дані в об’єкті (тобто глобальні змінні даного об’єкту) називаються полями екземпляру. Процедури, які оперують даними називаються методами. Специфічний об’єкт, який є екземпляром певного класу матиме специфічні значення екземплярних полів. Сукупність цих значень називається станом об’єкта. Коли викликається певний метод стан об’єкту може змінюватися. Згідно принципу інкапсуляції намагаються, щоб доступ до полів екземпляру здійснювався лише за допомогою певних методів.

Об’єкт – це конкретна реалізація певного класу. На основі одного класу може бути створено безліч об’єктів. При цьому в об’єктах виділяють:

- поведінку об’єкту – що можна з робити з даним об’єктом, або які методи можна застосовувати до нього.
- стан об’єкту – те як об’єкт змінюється, коли Ви застосовуєте його методи.
- ідентичність об’єкту – відмінність об’єкту від інших об’єктів. Об’єкти можуть мати однаковий стан, проте все рівно вони ідентифікуються як різні об’єкти.

Розробці класів присвячена чимала кількість літератури. Переважно назва класу складається з іменника, оскільки вони представляють собою певну сутність, а методи класу дієсловами, оскільки вони визначають його поведінку. Коли система, яка розробляється доволі велика усі її компоненти уже важко утримувати розробнику в голові. Тому в таких випадках часто використовують UML діаграми, на яких можуть вказувати як взаємозалежності класів у вигляді різноманітних стрілок так і стан та поведінку класів. Ви можете звернутися до відповідної літератури, якщо вас зацікавила дана тема.

Щоб створити об’єкт певного класу програміст викликає один з конструкторів даного класу. Спеціальні методи, які покликані задати об’єкту початковий стан і носять його ім’я. Наприклад стандартна бібліотека джави містить клас Date, який описує момент часу. Як то “December 31, 1999, 23:59:59 GMT”

1
2
new Date(); 
// створюємо об’єкт, який містить поточний час

Ми можемо зразу ж вивести поточний час системи на екран:

1
2
System.out.println(new Date()); 
// дата на екрані

Проте такий підхід застосовується якщо об’єкт потрібен нам в програмі лише раз. Якщо ж його потрібно буде використати повторно, то для цього використовуються об’єктні змінні. Змінні, які посилаються на певний об’єкт.

Так для нашого випадку, наступний рядок створить об’єктну змінну типу Date, яка посилатиметься на створюваний нами об'єкт.

1
2
Date curDate = new Date(); 
// введення змінної для об'єкта