1.1. Ключові слова

Ключові слова

 • Примітивні типи даних:
  • byte – ключове слово мови програмування Java, яке використовується для оголошення змінних примітивного цылочисельного однобайтового типу даних, діапазон якого становить від -128 до 127;
  • short – ключове слово мови програмування Java, що використовується для визначення змінних типу short;
  • int – ключове слово, що використовуэться для визначення змінних цілого типу (integer);
  • long – ключове слово мови програмування Java, що використовується для визначення змінних типу long;
  • float – ключове слово мови програмування Java, яке використовується для визначення числа з плаваючою крапкою;
  • double – ключове слово мови програмування Java, що використовується для визначення змінних типу double;
  • char – ключове слово мови програмування, яке використовується для визначення змінних примітивного двобайтного типу;
  • boolean – ключове слово, яке використовується для визначення змінних примітивного типу даних, які можуть приймати два стани( true або false).
 • Ключові слова для написання циклу:
  • do, while, for – ключові слова, які використовується для визначення циклу;
  • break – ключове слово, яке використовується для виходу із циклів;
  • continue – ключове слово, яке перериває нормальне виконання програми.
 • Ключові слова переходу:
  • else – ключове слово, яке використовується для виконання блоку інструкція, якщо перевірка умови в операторі "if" мала негативний результат;
  • switch – ключове слово, яке використовується для визначення змінної, яка в подальшому може бути використана ключовим словом case для виконання блоку інструкцій;
  • case – ключевое слово мови програмування Java, яке використовується в блоці з багатоваріантним розгалуженням;
  • default – ключове слово мови програмування Java, яке опціонально використовується після останнього виразу case в switch блоці.
 • Методи, змінні і модифікатори класів:
  • private – указує на те, що до методу або змінної класу не можуть звертатися елементи інших класів;
  • public – указує на те, що до методу або змінної класу можуть звертатися інші елементи;
  • protected – указує на те, що до методу або змінної класу можуть звертатися інші елементи даного класу, його підкласів або класів з того ж пакету;
  • final – використовується для оголошення класу з модифікатором final та означає , що клас не можна розширити або наслідувати;
  • static – ключове слово мови програмування Java, що використовується для визначення змінної класу (типу);
  • abstract – ключове слово мови програмування Java, яке використовується при визначенні класу , вказуючи що екземпляр класу не можна створити безпосередньо , але вміст класу може бути вбудовано в інші класи;
  • synchronized – при застосуванні до методу чи блоку коду , гарантує , що даний код буде виконуватися не більш ніж одним потоком одночасно;
  • volatile – ключове слово мови Java , яке використовується для опису змінної і вказівки на те , що змінна модифікується асинхронно декількома потоками;
  • strictfp – ключове слово мови програмування Java , яке використовується для для гарантування незмінності результатів операцій з плаваючою точкою на всіх платформах.
 • Буквальні константи:
  • false, true, null – стани булевих змінних.
 • Ключові слова, пов’язані з методом: 
  • return – ключове слово мови програмування Java, яке використовується для закінчення виконання методу. За ним може слідувати значення, що повертається методом;
  • void – ключове слово мови програмування Java, яке використовується для вказівки на те, що метод не повертає ніякого значення.
 • Ключові слова, пов’язані з пакетами:
  • package – використовується для визначення пакетів;
  • import – ключове слово мови програмування Java, яке визначає класи або цілі пакети , на які може посилатися програма , без включення назв пакетів у посилання.
 • Ключові слова, пов’язані з обробкою особливих ситуацій
  • try – ключове слово мови Java, що визначає блок операторів, які можуть генерувати виняткові ситуації Java. При виникненні виняткової ситуації необов'язковий catch блок може обробити певні виняткові ситуації, згенеровані всередині блоку try. Також необов'язковий блок finally буде виконаний незалежно від того, генерировалась виняткова ситуація чи ні;
  • catch – визначає блок управління винятковою ситуацією, який слідує після блоку з ключовим словом try;
  • finally – ключове слово мови програмування Java, яке задає блок операцій, які будуть виконані незалежно від того, відбулася виняткова ситуація або помилка в блоці, визначеному з ключовим словом try, чи ні;
  • throw – ключове слово мови Java, що дозволяє користувачеві згенерувати виняткову ситуацію або будь-який клас, який реалізує "throwable " інтерфейс;
  • throws – ключове слово мови Java, що використовується в описі методу і визначає, які виняткові ситуації не обробляються всередині методу, а передаються на наступний, більш високий рівень програми.
 • Інші ключові слова:
  • new, extends, implements, class, instanceof ,this, super.