3. Робота з текстовими змінними

Мета: отримати навички роботи зі змінними типу String.

1. Створіть новий проект.

2. Додайте на робочий екран 4 елементи: Button, 2 Text Fields(Plain Text) та TextView. Задайте наступні властивості об'єктів:

  а) для Button:

    - text - "Привітання"

    - OnClick - click

  б) для Text Field 1:

    - text - "ім'я"

    - id - eName;

  в) для Text Field 2:

    - text - "прізвище"

    - id - eSurname

  г) для Text View:

    - text - ""

3. Створіть метод для id click.

4. В вищезазначений метод введіть наступний код:

1
2
3
4
5
6
7
8
Mname = "Oh, ";// обнулення змінної
eFam = (EditText)findViewById(R.id.eSurname);//присвоєння за id
eNam = (EditText)findViewById(R.id.eName);
Mname += eFam.getEditableText();
Mname += " " + eNam.getEditableText();
Mname += " , hello!"; // запис імені і прізвища в змінну
Mprivet = (TextView)findViewById(R.id.privet); // пошук TextView
Mprivet.setText(Mname);// присвоєння Mprivet вмісту Mname

5. Натисніть Run Program. Оберіть ваш емулятор. Дочекайтесь запуску.

6. Після запуску ви отримаєте вікно з двома текстовими полями і кнопкою. Введіть у відповідні поля своє прізвище та ім'я і натисніть на кнопку. Ви отримаєте наступне:

Контрольні питання:

1. Навіщо назначати "id" для об'єктів?

2. Для чого слугує властивість OnClick?

3. Як пишеться метод для обробки подій натискання?

4. Як оголосити змінну строкового типу?