4. Робота з числами

Мета: навчитись використовувати числові змінні в середовищі Android Studio.

1. Створіть новий проект в Android Studio.

2. Розмістіть відповідні елементи на робочому екрані.

3. Задайте відповідні параметри для елементів:

 - для TextView - відповідні назви сторін;

 - для EditText - задати необхідні id, очистити текст;

 - для Button - задати назву та обробку натискань.

4. У MainActivity об'явити змінні:

1
2
3
4
5
public EditText stA, stB, stC; // editText'и 
public double a,b,c; // змінні сторін 
public TextView Res; // результат public 
double s,p,pp; 
public String perimetr, plosha;

5. Імпортувати наступні об'єкти:

1
2
3
import android.widget.EditText; 
import android.widget.TextView; 
import java.lang.Math;

6. Записати код обробки натискань по кнопці:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
    public void click(View view) {
        stA = (EditText)findViewById(R.id.sA);
        stB = (EditText)findViewById(R.id.sB); //пошук елементів за id
        stC = (EditText)findViewById(R.id.sC);
        a = Float.parseFloat(stA.getText().toString());
        b = Float.parseFloat(stB.getText().toString()); // переведення чисел
        c = Float.parseFloat(stC.getText().toString()); // в текст
        p = a+b+c; // розрахунок
        pp = p/2; // периметру та півпериметру
        s = Math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); // площа
        perimetr = String.format("%.2f", p);
        plosha = String.format("%.2f", s); // форматування тексту
        Res = (TextView)findViewById(R.id.result);
        Res.setText("Perimetr =" + perimetr + "\n" + "Plosha=" + plosha); // вивод результатів
    }

7. Запусти на виконання. Ввести всі дані та натиснути на кнопку. Отримаєте наступне:

Контрольні питання:

1. Які типи змінних ви використовували для створення програми? Опишіть їх.

2. Опишіть процедуру переведення тексту в числовий формат і навпаки.

3. Як записати будь-який текст в TextView?

4. Як підключити додаткові класи(пакети)?