5. Булеві змінні та оператор умови

Тема: навчитись працювати зі змінними типу boolean та умовним оператором в середовищі Android Studio.

1. Створіть новий проект в Android Studio.

2. Розмістіть на активному екрані наступні об'єкти: 3x RadioButton, RadioGroup, Button та TextView.

3. Відредагуйте об'єкти так, щоб активний екран мав наступний вигляд:

4. Задайте об'єктам наступні Id:

RadioButton1 : clear;

RadioButton2 : cat;

RadioButton3 : dog

Button: button;

TextView: result.

Також необхідно задати наступні OnClick id:

RadioButton1 : clear;

RadioButton2 : setCat;

RadioButton3 : setDog;

Button: check.

Після цього створіть методи для всіх перечислених подій.

5. Оголосіть наступні змінні:

1
2
public boolean isCat = false, isDog = false; 
public TextView res;

6. Запрограмуйте наступні події наступним чином:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
public void setDog(View view) { 
isDog=true; // обираємо собаку 
isCat=false; 
} 
public void setCat(View view) { 
isCat=true; // обираємо кота 
isDog=false; 
} 
public void check(View view) { 
res = (TextView)findViewById(R.id.result); // пошук елемента за id 
if(isDog) { // якщо обрано собаку, то... 
res.setText("Dog is choosen"); // вивести "Dog is choosen" 
} else if(isCat) { 
res.setText("Cat is choosen"); 
} else { // якщо обидві змінні мають статус "хибно", то 
res.setText("Nothing is chosen"); // вивести "Nothing is chosen" 
} 
} 
public void setClear(View view) { // метод вибору 
isCat = false; // "Nothing" 
isDog = false; }

7. Запустіть на виконання. Ви отримаєте наступне:

Контрольні питання:

1. Як ініціалізуються булеві змінні?

2. Який запи має умовний оператор?

3. Які значення можуть приймати булеві змінні?

4. Як називаються програми з умовою?