2.1. Арифметичні оператори

Приклад Назва Результат
-$a Заперечення Зміна знаку а
$a + $b Сума Сума a та b
$a - $b Різниця Різниця a та b
$a * $b Множення Множення a на b
$a / $b Ділення Ділення a на b.
$a % $b Ділення за модулем Цілий залишок від ділення a на b

Операція ділення ("/") завжди повертає дійсний тип, навіть якщо обидва значення були цілочисельними (або рядками, які перетворюються в цілі числа). В іншому випадку результат буде дробовим.

Операція обчислення залишку від ділення "%" працює тільки з цілими числами, так що застосування її до дробових може привести до небажаного результату. Залишок $ a% $ b буде негативним, для негативних значень $ a.

Можливе використання дужок. Пріоритет одних математичних операцій над іншими і зміна пріоритетів при використанні дужок в арифметичних виразах відповідають звичайним математичним правилам.