2.3. Рядкові оператори

У PHP є два оператора для роботи з рядками. Перший - оператор конкатенації ('.'), який повертає об'єднання лівого і правого аргументу. Другий - оператор присвоєння з конкатенаціею, який приєднує правий аргумент до лівого. Наведемо конкретний приклад:

1
2
3
4
5
6
7
<?php
$a = "Hello ";
$b = $a . "World!"; // $b містить рядок "Hello World!"
 
$a = "Hello ";
$a .= "World!";     // $a містить рядок "Hello World!"
?>