3. Змінні в PHP

Імена змінних позначаються знаком $. "Привіт, я - скрипт PHP!" можна отримати наступним чином:

1
2
$x = 7; 
$y = $x;

Імена змінних чутливі до регістру букв: наприклад, $ var - не те ж саме, що $ Var або $ VAR:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
<?php
$var = "Bob";
$Var = "Joe";
echo "$var, $Var";      // виведе "Bob, Joe"
 
$4site = 'not yet';     // не правильно: починається з цифри
$_4site = 'not yet';    // вірно
$tдyte = 'mansikka';    // вірно: д - ASCII 228.
?>

PHP підтримує вісім простих типів даних:

Чотири скалярних типи:

- Boolean (двійкові дані)
- Integer (цілі числа)
- Float (числа з плаваючою крапкою або 'double')
- String (рядки)

Два змішаних типи:

- Array (масиви)
- Object (об'єкти)

І два спеціальних типи:

resource (ресурси)
NULL ("порожні")

Існують також кілька псевдотипів:

- Mixed (змішані)
- Number (числа)
- Callback (зворотного виклику)

Відмітною перевагою PHP є те, що в PHP не потрібно ні описувати змінні явно, ні вказувати їх тип. Інтерпретатор все це робить сам. Проте іноді він може помилятися (наприклад, якщо в текстовому рядку насправді задано десяткове число), тому зрідка виникає необхідність явно вказувати, який же тип має те чи інше вираження.
Трохи частіше виникає потреба дізнатися тип змінної (наприклад, переданої в параметрах функції) прямо під час виконання програми.

Якщо змінну необхідно використовувати у іншому класі або в іншій частині коду, то її необхідно зробити глобальною. Для цього використовується кодове слово "global":

1
2
global $x = 7;
// змінна $x ініціалізована як глобальна

Тепер змінна доступна у будь-якій частині кода і її можна використовувати у будь-якому блоці.