3.2. Масиви в PHP

Тип array (масиви)

Масив в PHP - це впорядкований набір даних, у якому устанавл відповідність між значенням і ключем.

Індекс (ключ) служить для однозначної ідентифікації елемента всередині масиву. В одному масиві не може бути двох елементів з однаковими індексами.

PHP дозволяє створювати масиви будь-якої складності. Розглянемо деякі приклади:

Простий масив (список)

Масиви, індексами яких є числа, що починаються з нуля - це списки:

1
2
3
4
5
6
7
<?php
$names[0]="Апельсин";
$names[1]="Банан";
$names[2]="Груша";
$names[3]="Помідор";
// Тут: names - им'я масива, а 0, 1, 2, 3 - індекси масива
?>

Асоціативні масиви

У PHP індексом масиву може бути не тільки число, а й рядок. Причому на рядок не накладаються обмеження: він може містити пробіли, спеціальні символи і бути будь-якої довжини.

Масиви, індексами яких є рядки, називаються асоціативними масивами. Індекси асоціативних масивів називаються ключами. Приклад асоціативного масиву:

1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
// Асоціативный масив
$names["Іванов"]="Іван";
$names["Сидоров"]="Микола";
$names["Петров"]="Петр";
// прізвища - ключі масива,
// , а ім'я - його елементи
?>

Багатовимірні масиви

Для створення масивів у PHP існує спеціальна інструкція array (). Її зручно використовувати для створення багатовимірних масивів. Наведемо конкретний приклад:

1
2
3
4
5
6
<?php
// багатовимірний масив
$A["Ivanov"] = array("name"=>"Іванов І.П.", "age"=>"25", "email"=>"<a href="mailto:ivanov@mail.ru">ivanov@mail.ru</a>");
$A["Petrov"] = array("name"=>"Петров В.В.", "age"=>"34", "email"=>"<a href="mailto:petrov@mail.ru">petrov@mail.ru</a>");
$A["Sidorov"] = array("name"=>"Сидоров Т.Т.", "age"=>"47", "email"=>"<a href="mailto:sidorov@mail.ru">sidorov@mail.ru</a>");
?>