10. Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 1

Розробіть програму, яка б зберігала ім'я користувача, логін і пароль в об'єкті. Для цього використовуйте класи.

1. Для цього створіть новий клас, котрий має поля name, login та password:

1
2
3
4
5
class Users{ // оголошення класу
    public $name; // поле класу name..
    public $login; // login
    public $password; // password
}

2. Для виведення опишіть функцію всередині даного класу:

1
2
3
4
5
    function getInfo(){ // назва функції
        echo "<p>Name: ".$this->name."<br>"; // виведення імені з класу
        echo "Login: ".$this->login."<br>"; // логіну
        echo "Password: ".$this->password."<br>"; // паролю
    }

3. Створіть декілька об'єктів з допомогою конструктора:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
$user1 = new Users(1); //
    $user1->name = "Vasya";
    $user1->login = "vas";
    $user1->password = 123;
$user2 = new Users(2);
    $user2->name = "Petya";
    $user2->login = "pet";
    $user2->password = 321;
$user3 = new Users(3);
    $user3->name = "Vova";
    $user3->login = "vov";
    $user3->password = 456;

4. Виведіть інформацію всіх об'єктів з допомогою новоствореної функції:

1
2
3
    $user1->getInfo(); // виведення інформації першого об'єкту
    $user2->getInfo();
    $user3->getInfo();

5. Приблизний результат:

Контрольні питання:

1. Опишіть процес створення класу?

2. Як створювати об'єкти?

3. Як записувати дані в об'єкти?

Tags: