12. Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 3

Модифікуйте попередній код програми наступним чином: створіть клас методом наслідування SuperUsers. Створіть нові об'єкти Admin та Moderator та виведіть їх на екран.

1. Створіть новий клас методом наслідування extends:

1
2
3
4
class SuperUsers extends Users{
    // та додаємо нову властивість - роль
    public $character;
}

2. Перепишіть для даного класу функцію конструктора:

1
2
3
       parent::__construct($name, $login, $password);
        // звернення до батьківського конструктора
        $this->character = $character;

// + додаємо нову властивість

3. Створіть два нових об'єкти та виведіть їх на сторінку:

1
2
3
4
$usera = new SuperUsers("Admin", "root", "admin1234", "admin");
$usera->getInfo();
$userb = new SuperUsers("Moderator", "moder", "mod134", "moderator");
$userb->getInfo();

4. Результати:

Контрольні питання:

1. Як відбувається наслідування класів?

2. Чому необхідно переписувати функцію construct?

3. Як відбувається звернення до функцій предка?

Tags: