2. Робота з оператором Switch

Складіть програму, у якій в змінні буде записана дата вашого народження повністю цифрами, а з допомогою оператору switch вивести запис таким чином:

"Ви народились n-дня місяця n-року"

1. Оголосимо змінні:

1
2
3
$rik = 1995; // рік народження 
$day = 6; // день 
$month = 8; // місяць

2. Оператор switch матиме наступний вигляд:

1
2
3
4
case 1: echo "Bи народились " . $day . " січня " . $rik . " року"; break; 
case 2: echo "Bи народились " . $day . " лютого " . $rik . " року"; break; 
case 3: echo "Bи народились " . $day . " березня " . $rik . " року"; break; 
...

Наступне напишіть по аналогії.

3. Задайте оператор default : Невідома дата.

1
2
default: echo "Невідомa дата";
break;

4. Результат має бути таким:

Напишіть програму, яка повертатиме користувачеві змінну конфігурації PHP байтами:

1. Ініціалізуйте змінну, яка отримуватиме значення змінної конфігурації PHP:

1
2
$max_size = ini_get('post_max_size'); 
//туди запишеться 8М

2. Створіть змінну для букви і проведіть відтинання літери від попередньої змінної:

1
2
$letter = $max_size{strlen($max_size) - 1}; 
//а сюди літера M

3. Переведіть змінну з числом у цілочисельний формат:

1
2
$max_size = (int)$max_size; 
//переведення у цілочисельну 8

4. Оператором switch перетворіть відповідно символу дані:

1
2
3
4
5
switch($letter){
    case 'G': $max_size *= 1024; // зверніть увагу: немеє оператора break;
    case 'M': $max_size *= 1024; // тому що обчислення проводиться
    case 'K': $max_size *= 1024; // знизу
}

5. Виведіть дані користувачеві:

1
2
echo 'POST_MAX_SIZE = ' .$max_size. ' байтів';
// виводимо повідомлення для користувача

Контрольні питання:

1. Як можна записати у змінні константи налаштувань PHP?

2. Як виводити просте текстове повідомлення на сторінку?

3. Яку конструкцію має оператор Switch?

4. Що означає оператор default у switch?

5. Чи є обов'язковим оператор break? Чому?

 

Tags: