3. Практика з циклом for

Складіть програму для виведення чисел від 1 до 10 з чергуванням кольору фону (скористайтесь циклом for!).

1.  Опишіть змінні:

1
2
$start = 0; // змінна для лічильника
$fcolor=''; // текстова змінна для кольору

2. Напишіть цикл for:

1
2
3
for ($start = 1; $start <=10; $start++) {
// інший код
}

3. Опишіть вкладений оператор switch, який керуватиме кольором фону:

1
2
3
4
5
                case 1: $fcolor='black'; break;
                case 2: $fcolor='white'; break;
                case 3: $fcolor='green'; break;
        .... // аналогічно допишіть інші кольори
        default: break;

4. Так, як перший елемент має чорний фон, то використайте оператор розгалуження if та зробіть колір шрифта цього елементу білим.

1
2
3
4
5
6
7
        if($start==1) {
        echo "<font color=white size=18 style='background-color:$fcolor'>" . $start . "</font>";
    // якщо це перший елемент - то колір шрифта білий      
        } else {
        echo "<font size=18 style='background-color:$fcolor'>" . $start . "</font>";
    // інакше звичайний колір шрифта (чорний)
}

5. Результат:

Складіть програму, яка буде виводити таблицю множення з допомогою цикла for.

1. Ініціалізуйте змінні:

1
2
3
// змінні для лічильників
$i = 0;
$j = 0;

2. Оголосіть початок таблиці:

1
2
3
echo '<table>';
...
echo '</table>';

3. Використовуючи вкладені цикли, напишіть код для виведення таблиці множення на екран.

1
2
3
4
5
6
7
for($i = 1;$i <= 10;$i++) { // цикл для рядків
        echo "<tr>"; // рядки таблиці
        for($j = 1;$j <= 10;$j++){ // цикл для комірок
                echo "<td>" . $i*$j . '</td>';  // результат множення в комірках
        }
        echo '</tr>';
}

4. Встановіть відповідні стилі для більш кофмортного перегляду результату:

1
2
<table border=1 text-align=center> // вирівнювання по центру та границі 1 піксель
<td style='padding:4px;'> // відступ 4 пікселя між комірками

Контрольні питання:

1. Що таке цикл?

2. Яким оператором виведення ви користувалися?

3. Як можна ініціалізувати нескінченний цикл?

4. Опишіть структуру цикла for.