4. Практика з циклом while

Складіть програму, яка буде порівнювати числа з допомогою цикла while. Якщо числа не співпадають, виведе "2 <> 3", а якщо співпали, то "1 = 1" та надпис "Ви виграли!".

1. Ініціалізуйте дві числові змінні:

1
2
$x = 0; // змінні для порівнюваних чисел 
$y = 0;

2. Створіть булеву змінну, яка буде керувати циклом:

1
2
3
4
$g = FALSE; 
while(!$g) {
 ... 
}

3. Користуючись функцією випадкових чисел у циклі надавайте змінним певного значення:

1
2
$x=rand(0,10); // випадкове знячення від 1 до 10 для х 
$y=rand(0,10); // випадкове знячення від 1 до 10 для у

4. Умова для виходу з циклу:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
if($x!=$y) { // х не дорівнює у 
echo $x . '<>' . $y; // повідомлення 
$g = false; // надання хибного значення змінній 
echo '<br />'; // новий рядок 
} else { 
echo $x . '=' . $y; // х дорівнює у 
$g = true;// надання істинного значення змінній
echo '‚и виграли!'; 
}

5. Результат:

Напишіть програму, яка б підраховувала кількість симолів у певному текстовому файлі.

1. Перевірка на існування файлу:

1
2
3
if(file_exists("data.txt")){
// перевірка
$i = 0;// зміння для циклів

2. Відкривання та зчитування файлу:

1
2
3
$f = fopen("data.txt", 'r'); // створення потоку
echo fread($f, filesize("data.txt")); // виведення в браузер
echo "<br/><br/><br/>";

// відступи

3. Циклами for і while підрахувати кількість симолів у файлі:

Цикл For:

1
2
3
for($i=0;$i<filesize("data.txt");$i++) {} // перерахування символів
echo "В файлі " . $i . " символів"; // повідомлення
$i = 0; // обнулення змінної для подальшого використання

Цикл While:

1
2
3
4
5
echo "<br/><br/>";
while($i<filesize("data.txt")) {
        $i++;
}
echo "В файлі " . $i . " символів";

4. Результат:

Контрольні питання:

1. Опишіть структуру циклу for.

2. Опишіть структуру циклу while.

3. Опишіть команди роботи з файлами.

4. Якою функцією можно оперувати для генерування випадкових чисел? Для чого це може бути потрібно?

Tags: