7. Робота з формами на PHP

Розробіть програму, яка б мала дві строки для вводу імені та віку, кнопку для відправки даних на сервер. При відправці сервер збирає дані та показує на сторінці.

1. Розробіть тіло форми:

1
2
3
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="POST">
... // тут буде розробка візуалізації форми
</form>

2. Опишіть два текстових поля та кнопку з методом "submit":

1
2
3
4
5
Як тебе звати? // надпис біля першого поля
<input type="text" name="name"><br> // перше текстове поле
Скільки тобі років? // надпис біля другого поля
<input type="text" name="age"><br> // текстове поле
<input type="submit" value="Відправити запит"> // кнопка типу submit

3. Опишіть надходження повідомлень на сервер:

1
2
3
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
...// код обробки надходження повідомлень
}

4. Надайте змінним значення текстових полів:

1
2
    $name = trim(strip_tags($_POST['name']));
    $age = abs((int)$_POST['age']);

5. Виведіть інформацію на екран:

1
2
    echo "тебе звуть ".$name."<br>";
    echo "роки: ".$age." років";

6. Результати:

Контрольні питання:

1. Чим відрізняються методи GET i POST?

2. Як створюється форма?

3. Яким чином здійснюється доступ до переданих даних методом POST?

*кирилиця не зовсім правильно працює з php