9. Створення баз даних MySQL на PHP

1. З панелі локального веб-серверу запустіть mysql client.

2. Cтворіть принаймні одну базу даних, для цього користуйтесь наступною командою:

1
2
create database subd1;
// створення БД з ім'ям subd1

3. Приєднайтесь до останньої бази даних:

1
2
use subd1;
// з'єднання з БД subd1

Для перевірки користуйтесь командою status:

4. Створіть дві таблиці: для викладачів та студентів:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CREATE TABLE students( // таблиця студентів
        id int(4) not null auto_increment, // ідентифікатор
        name varchar(255) not null default '', // ім'я
        surname varchar(255) not null default '', // прізвище
        year int(4) not null default '1990', // рік народження
    PRIMARY KEY (id) // зазначення основного поля
);
CREATE TABLE teachers(
        id int(4) not null auto_increment,
        name varchar(255) not null default '',
        surname varchar(255) not null default '',
        subjecttech varchar(255) not null default '', // предмет
    PRIMARY KEY (id)
);

5. Запишіть принаймні 5 учителів та 10 студентів вашої групи:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
insert into students (name, surname, year) values ('Vladimir', 'Valko', 1995);
// форма запису: INSERT INTO таблиця (стовпець1, стовпець2, ..., стовпецьN) VALUES (дані1, дані2, ..., даніN);
insert into students (name, surname, year) values ('Vladislav', 'Lakidze', 1995);
insert into students (name, surname, year) values ('Vladislav', 'Pavlenko', 1995);
insert into students (name, surname, year) values ('Vladislav', 'Kotenko', 1996);
insert into students (name, surname, year) values ('Alexandr', 'Yastrebov', 1995);
insert into students (name, surname, year) values ('Bogdan', 'Yacenko', 1995);
insert into students (name, surname, year) values ('Alexandr', 'Kozlenko', 1995);
insert into students (name, surname, year) values ('Illia', 'Samoilenko', 1996);
insert into students (name, surname, year) values ('Egor', 'Samoilenko', 1995);
insert into students (name, surname, year) values ('Sergei', 'Kuharchuk', 1995);

6. Виведіть всіх студентів певного року народження та таблицю всіх учителів:

1
2
select * from students where year like 1995;
// SELECT поля(* - всі поля) FROM таблиця WHERE поле LIKE значення

7. Виведіть прізвища студентів, чиє ім'я розпочинається буквами А або В:

1
2
select surname from students where name like "V%";
select surname from students where name like "A%";

8. Виведіть ім'я та прізвища студентів, прізвища яких закінчуються на "о":

1
2
select name, surname from students where surname like "%o";
// символ % - будь-який набір символів

Контрольні питання:

1. Як створити нову базу даних на MySQL?

2. Яка команда виконуэ з'єднання з базою даних?

3. Опишіть команду створення таблиць на MySQL.

4. Як відбувається виборка з таблиць на MySQL?