android

10. Основи графіки

1. Створіть новий проект. Скачайте будь-яку картинку та скопіюйте її в папку drawable.

2. Перейдіть у MainActivity та замініть метод OnCreate:

8. Конвертер на Android

1. Створіть новий проект в Android Studio.

2. Видаліть всі елементи активного екрану. Додайте дві RadioGroup(по дві RadioButton у кожній). Та додайте елемент EditText. 

6. Робота з меню Android

1. Створіть новий проект в Android Studio.

2. Удаліть всі елементи з активного екрану. В папці res/menu відкрийте файл menu_main.xml (цей файл відповідає за пукти меню).

3. Скачайте зображення морського узбережжя та прапору України.

6. Пакети

Джава дозволяє групувати класи в своєрідні колекції, які називаються пакетами. Це дозволяє, зокрема розмежувати класи з одним і тим же ім’ям. Так якщо ви розробили клас car, то цілком логічно, що такий клас вже не раз розробляли.

4. Рядки

Рядок — це послідовність символів Юнікоду. Наприклад: "Абвгґд". В багатьох мовах програмування рядки зберігаються у масивах. Проте в java рядки представляють собою окремий об'єктний тип.

Оголошення та створення рядків