змінні

3.3. Об'єкти, ресурси та псевдотипи

Тип object (об'єкти)

Об'єкт є одним з базових понять об'єктно-орієнтованого програмування. Внутрішня структура об'єкта схожа на хеш, за винятком того, що для доступу до окремих елементів і функцій використовується оператор ->, а не квадратні дужки.

3. Змінні в PHP

Імена змінних позначаються знаком $. "Привіт, я - скрипт PHP!" можна отримати наступним чином:

3. Робота з текстовими змінними

Мета: отримати навички роботи зі змінними типу String.

1. Створіть новий проект.

2. Додайте на робочий екран 4 елементи: Button, 2 Text Fields(Plain Text) та TextView. Задайте наступні властивості об'єктів:

5. Об'єкти та об'єктні змінні

Дані в об’єкті (тобто глобальні змінні даного об’єкту) називаються полями екземпляру. Процедури, які оперують даними називаються методами. Специфічний об’єкт, який є екземпляром певного класу матиме специфічні значення екземплярних полів. Сукупність цих значень називається станом об’єкта. Коли викликається певний метод стан об’єкту може змінюватися. Згідно принципу інкапсуляції намагаються, щоб доступ до полів екземпляру здійснювався лише за допомогою певних методів.

2.2. Змінні

Змінні використовуються для зберігання даних. Змінні спочатку повинні бути оголошені, і тільки після цього ними можна користуватися.

Як випливає з назви, змінні можуть змінюватися (точніше їх значення).

Змінні можуть бути двох видів