рядки

2.3. Рядкові оператори

У PHP є два оператора для роботи з рядками. Перший - оператор конкатенації ('.'), який повертає об'єднання лівого і правого аргументу. Другий - оператор присвоєння з конкатенаціею, який приєднує правий аргумент до лівого. Наведемо конкретний приклад:

4.4. Порівняння рядків

Для того, щоб порівняти два рядки на рівність можна скористатися методом equals().Метод повертає true, якщо str1 та str2 рівні, інакше false. Можна також, замість змінних str1, str2 застосовувати рядкові константи. Наприклад:

4.1. Робота з рядками

В java об'єкти класу String не можна змінювати. На перший погляд — це додає проблем при роботі, але насправді це не так. Не можна змінювати сам рядок в пам'яті комп'ютера, але змінній, яка посилається на певний рядок, можна призначити інший рядок.

4. Рядки

Рядок — це послідовність символів Юнікоду. Наприклад: "Абвгґд". В багатьох мовах програмування рядки зберігаються у масивах. Проте в java рядки представляють собою окремий об'єктний тип.

Оголошення та створення рядків