string

4.4. Порівняння рядків

Для того, щоб порівняти два рядки на рівність можна скористатися методом equals().Метод повертає true, якщо str1 та str2 рівні, інакше false. Можна також, замість змінних str1, str2 застосовувати рядкові константи. Наприклад:

4.3. Підрядки

Для того, щоб одержати частину рядка (підрядок) з іншого більшого рядка можна скористатися методом substring(pos1, pos2) класу String. Наприклад:

4.2. Конкатенація

Конкатенація - це поєднання двох рядків, що здійснюється за допомогою оператора "+". Таким чином наступні рядки здійснюють одне й те саме:

При використанні конкатенації рядків з іншими типами даних відбувається автоматичне приведення до типу String.

4.1. Робота з рядками

В java об'єкти класу String не можна змінювати. На перший погляд — це додає проблем при роботі, але насправді це не так. Не можна змінювати сам рядок в пам'яті комп'ютера, але змінній, яка посилається на певний рядок, можна призначити інший рядок.

4. Рядки

Рядок — це послідовність символів Юнікоду. Наприклад: "Абвгґд". В багатьох мовах програмування рядки зберігаються у масивах. Проте в java рядки представляють собою окремий об'єктний тип.

Оголошення та створення рядків