php

13. Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 4

Модифікуйте попередню програму наступним чином: якщо при створенні об'єкту відсутнє якесь поле, то перед об'єктом виводиться попередження.

1. Модифікуйте клас __construct для Users(допишіть текст після оголошення класу): використовуйте винятки( exception):

Tags: 

4. Практика з циклом while

Складіть програму, яка буде порівнювати числа з допомогою цикла while. Якщо числа не співпадають, виведе "2 <> 3", а якщо співпали, то "1 = 1" та надпис "Ви виграли!".

1. Ініціалізуйте дві числові змінні:

Tags: 

5. Функції користувача

Створіть функцію для виведення таблиці множення з певною кількістю рядків і стовпців та користувальницьким виділенням перших стовпців та рядків кольором.

1. Створіть тіло функції:

Tags: 

2. Робота з оператором Switch

Складіть програму, у якій в змінні буде записана дата вашого народження повністю цифрами, а з допомогою оператору switch вивести запис таким чином:

"Ви народились n-дня місяця n-року"

1. Оголосимо змінні:

Tags: 

6. Створення меню на PHP

Створіть два меню з допогомою користувальницьких функцій: одне меню горизонтальне із посиланнями по сайту, інше меню - вертикальне з посиланнями на сайти технікуму, НГУ, ВКонтакте та Google.

1. Створимо два асоціативних масива з набором посилань для меню:

7. Робота з формами на PHP

Розробіть програму, яка б мала дві строки для вводу імені та віку, кнопку для відправки даних на сервер. При відправці сервер збирає дані та показує на сторінці.

1. Розробіть тіло форми:

8. Гостьова книга на PHP

Напишіть програму, яка б реєструвала користувачів до гостьової книги, виводила б імена зареєстрованих на сторінку.

1. Опишіть заголовок сторінки:

6. PHP та бази даних MySQL

Алгоритм роботи з базою даних:

1) з'єднатися з сервером БД;
2) вибрати базу даних;
3) це послати запит(далі працюємо з результатом, тобто прийшли даними);
4) закриваємо з'єднання.

4.3. Цикл while

Цикл while перекладається як «поки умова істинно (true)». Записується він так:

3.3. Об'єкти, ресурси та псевдотипи

Тип object (об'єкти)

Об'єкт є одним з базових понять об'єктно-орієнтованого програмування. Внутрішня структура об'єкта схожа на хеш, за винятком того, що для доступу до окремих елементів і функцій використовується оператор ->, а не квадратні дужки.

3.2. Масиви в PHP

Тип array (масиви)

Масив в PHP - це впорядкований набір даних, у якому устанавл відповідність між значенням і ключем.

2.4. Оператори порівняння в PHP

Оператори порівняння, як це видно з їх назви, дозволяють порівнювати між собою два значення.

Це у своєму роді унікальні операції, тому що незалежно від типів своїх аргументів вони завжди повертають одне з двох: false або true. Операції порівняння дозволяють порівнювати два значення між собою і, якщо умова виконана, повертають true, а якщо ні - false.

2.3. Рядкові оператори

У PHP є два оператора для роботи з рядками. Перший - оператор конкатенації ('.'), який повертає об'єднання лівого і правого аргументу. Другий - оператор присвоєння з конкатенаціею, який приєднує правий аргумент до лівого. Наведемо конкретний приклад:

2. Вирази PHP

Майже все, що ви пишете в PHP, є виразами. Вирази є "цеглинками", з яких складаються PHP-програми. Під виразом в PHP розуміється те, що має значення. І навпаки: якщо щось має значення, то це "щось" і є вираз.

Основними формами виразів є константи і змінні. Наприклад, якщо ви записуєте "$ a = 100", ви привласнюєте '100' змінної $ a:

3. Змінні в PHP

Імена змінних позначаються знаком $. "Привіт, я - скрипт PHP!" можна отримати наступним чином:

1. Основи PHP

Мова PHP - це мова, як вбудовуэться. І вбудовується звичайно ж в HTML. Але, якщо говорити саме так, то це не зовсім правильно, так як і HTML може вбудовуватися в PHP. Сам код PHP відкривається та закривається тегами. Між цими тегами ми пишемо код. Існує 3 різновиди php-тегів. Ось ці три варіанти: