вирази

2. Вирази PHP

Майже все, що ви пишете в PHP, є виразами. Вирази є "цеглинками", з яких складаються PHP-програми. Під виразом в PHP розуміється те, що має значення. І навпаки: якщо щось має значення, то це "щось" і є вираз.

Основними формами виразів є константи і змінні. Наприклад, якщо ви записуєте "$ a = 100", ви привласнюєте '100' змінної $ a: