array

3.2. Масиви в PHP

Тип array (масиви)

Масив в PHP - це впорядкований набір даних, у якому устанавл відповідність між значенням і ключем.