while

4. Практика з циклом while

Складіть програму, яка буде порівнювати числа з допомогою цикла while. Якщо числа не співпадають, виведе "2 <> 3", а якщо співпали, то "1 = 1" та надпис "Ви виграли!".

1. Ініціалізуйте дві числові змінні:

Tags: 

4.3. Цикл while

Цикл while перекладається як «поки умова істинно (true)». Записується він так: